Tjänster

Rörinstallationer i alla förekommande utrymmen, t.ex. i badrum, kök, dusch- och andra våtutrymmen

Projektering och konsultation av nybyggnationer och ombyggnationer

Installation av ved- och pelletspannor

Installation av värmepumpar, solvärme, konverteringar

Byte/renovering av avlopp (även i t.ex. källargolv)

Reparationer och service

Installation av system för vattenrening

Installation av vattenpumpar samt djupvattenpumpar

Installation av pumpstationer

Jourverksamhet

Nibe

Produkter

Curt Rosell VVS Service AB arbetar med de flesta på marknaden förekommande märken av värme- och vattenpumpar.

Vid önskemål kan givetvis porslin och vitvaror av ett stort antal fabrikat tillhandahållas.

Telefon: 08-501 513 13 Mobil: 070-678 55 28 E-post: info@rosellsvvs.se